หาดบ้านบางเกตุ สถานที่แนะนำ

หาดบ้านบางเกตุ สถานที่แนะนำ

หาดบ้านบางเกตุ สถานที่แนะนำ ตั้งอยู่หมู่ ๗ บ้านบางเกตุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หาดบางเกตุอยู่ในบริเวณริมชายหาดอ่าวไทย ซึ่งมีความสวยงามมีสวนสาธารณะไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว

โดยมีแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในแง่การพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่หาดบางเกตุมีทั้งโรงแรมหรือจะกลางเต็นท์ก็ได้ เป็นชายหาดที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ และสะอาด ตลอดแนวชายหาดจะมีต้นไม้ขึ้นเรียงราย

จึงเหมาะสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาเล่นน้ำและพักผ่อน และบริเวณใกล้ชายหาดมีน้อยหน่าที่มีรสชาติดีที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีสามารถหาซื้อได้บริเวณริมถนนบ้านบางเกตุเท่านั้น ในช่วงเดือนมิถุนายน- กันยายน ของทุกปี

               หาดบางเกตุ มีศูนย์การเรียนรู้สัมมาอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน อาทิเช่น การทำสบู่ ขนมเบเกอรี่ และโมบายเปลือกหอย เป็นต้น